TOOTED
Kõik meie tulekaitsetooted peavad vastama seadusesätetele ja sertifikaatidele.
Need sertifikaadid tagavad, et meie tooted vastavad ulatuslikele tehnilistele ja kvaliteedinõuetele.
Iga toode näitab, millistele sertifikaatidele meie tooted vastavad.

TOOTMINE
Nende toodete sertifitseerimisnõuete täitmiseks on meie toodang ISO 9001 sertifikaadiga.
ISO 9000 perekond on viiest Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni (ISO) kvaliteedijuhtimissüsteemi standardist koosnev kogum, mis aitab organisatsioonidel tagada, et need vastavad klientide ja teiste sidusrühmade vajadustele toote või töötajaga seotud juriidiliste ja regulatiivsete nõuete piires.

LADUS
Meie ladu Hollandis on samuti ISO 9001 sertifikaadiga, et ka saatmisprotsess sujuks.
Lisaks on meie laol Lean&Green sertifikaat.
Lean & Green annab osalevatele ettevõtetele kontrollitud tunnustuse (tähed) logistikategevuse käigus saavutatud CO2 vähendamise eest teel nullheitme poole.
Oleme ka Climate Neutral Groupi liige.
Climate Neutral Group aitab ettevõtetel vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid teel Net Zero 2050. aastaks.

10 AASTA GARANTII
Kuna meie toodang ja tooted (peavad) vastama kõrgeimatele nõuetele, saame anda eluaegse garantii.
Õigusnormid nõuavad, et meie tooted tuleb 10 aasta pärast välja vahetada. See kehtib suitsuandurite, soojusandurite, vingugaasiandurite, tulekustutite ja tulekustutite kohta.

Seetõttu on meie tootja- ja tarnijagarantii tavakasutuse ja hoolduse korral kõikidele toodetele 10 aastat.

See garantii ei kata kahjustusi, mis on põhjustatud õnnetusest, väärkasutusest või kuritarvitamisest või toote mõistliku hoolduse puudumisest.
DVM International BV ei vastuta mitte mingil juhul juhuslike ega kaudsete kahjude eest, kui rikutakse käesolevat või mis tahes muud otsest või kaudset garantiid.

Kui teil on defektsed tooted, võtke meiega enne toodete tagastamist ühendust. Me ei võta vastu ilma eelneva konsulteerimiseta tagastatud defektseid tooteid.